विचारधारा २

Vichardhara

माणसाला सवयी लागतात…कितीतरी वेगवेगळ्या.. आणि एकदा लागलेल्या सवयी, पटकन सुटत नाहीत. त्यांना आपण सोडवले आहे, असे म्हणतो खरं. हो, जेव्हा प्रचंड कष्टाने आपण लागलेल्या सवयी विसरायचा प्रयत्न करतो. पण, त्या सुटतात का हो.. मला तरी वाटतं त्या सुटत नाही. मग काय होते.. जी सवय आपण सोडवू पाहतो आहोत, ती तर काय सुटायचे नाव घेत नसते. किती आठवायचं नाही ठरवलं तरी आपल्या सवयीची आठवण आपल्याला, हमखास येतेच. जसे की मला, येतेय. प्रश्नार्थक विरामचिन्हाची. किती ठिकाणी त्याची मला गरज होती. पण, तो काय सापडत नाहीये. म्हणजे, जो किबोर्ड आता मी टायपाला वापरत आहे त्यात तो द्यायचा म्हटले, तर सिस्टीमची भाषा बदलावी लागतेय. मग, तो देऊन परत आपला मातृभाषा किबोर्ड वापरायचा, कोणी सांगितलं ना, त्यापेक्षा द्या दोन टिंब, अन चालू द्या. सवयींचे पण असेच काहीसे असते. बघा.

सवयीचे पण असेच असते, सुटली तर सुटली. सुटते म्हणजे पण काय, तर आपल्याला ज्याची सवय आहे ते आपण विसरतो. इतकंच. म्हणूनच मग बर्याचदा जी गोष्ट सोडायची…

View original post 456 more words

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close